Hur vi hanterar dina personuppgifter (GDPR)

När du blev medlem i Uddared Fiber skickade du in en medlemsansökan
där du uppgav en del olika personuppgifter, som vi behöver ha
för att kunna administrera verksamheten.

Vi använder dina uppgifter
– för att kunna hålla ordning på ägarbyten så att vi vet vem som bor var
– som underlag för fakturering av olika avgifter
– för att kunna sända information per e-post till våra medlemmar

Den enda part som också har tillgång till uppgifterna är
Redovisningsbyrån i Floda AB, som sköter all fakturering.

För övrigt används dina uppgifter enbart internt i Uddared Fiber
och vi kommer inte att lämna ut uppgifter till tredje part
för annonsering, e-postutskick eller liknande.

Om du vill se exakt vilka uppgifter vi har om dej
kan du skicka ett mail till info@uddaredfiber.se
och be om ett registerutdrag.

Denna text finns även som en menypunkt under Information.

Skydda din dator!

I vårt avtal med Telia ingår att man kan (kunde!) installera Telias Säker Surf för en maskin utan extra kostnad. Det var dock väldigt få som använde produkten
så den är nerlagd sedan några år och är nu ersatt av F-Secure.

Eftersom en säkerhetsfunktion står inskrivet i avtalet har vi lyckats utverka att våra medlemmar, via Kundtjänst, kan teckna sig för F-secure på en (1) maskin
kostnadsfritt så länge vårt avtal löper (sommaren 2020) och om vi förlänger avtalet
har vi produkten gratis i totalt 60 månader.
Produkten kostar annars 29:-/månad första året och därefter något mer.

 
Här är några artiklar om produkten:

CNet: https://www.cnet.com/products/f-secure-sense/preview/

PCWorld: https://www.pcworld.com/article/3249709/security/f-secure-safe-antivirus-review.html

PC Magazine: http://uk.pcmag.com/f-secure-internet-security-2015/35938/review/f-secure-internet-security-2017

Angående vårt Anslutningsavtal och andra tjänsteleverantörer

Många av oss har den sista tiden fått reklam i brevlådan från ComHem och  Bredbandsbolaget om deras fibertjänster.
Och somliga har kanske funderat på att byta abonnemang.

Om man går in på “Mitt Telia” på telia.se eller pratar med Kundtjänst
står det på våra abonnemang “Ingen bindningstid”.
Men hos Kundtjänst står det också att det är ett kollektivt avtal.

Uppgiften att abonnemanget saknar bindningstid är fel
och beror på brister i Telias system för kollektiva avtal.

I föreningens stadgar, §9 Avgång, står det:

“…  Avgång får dock ej ske tidigare än 2020-06-30, undantaget då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Tidpunkten baseras på löptiden för avtalet mellan föreningen och bredbandsleverantören. …”

På samma sätt anges i Anslutningsavtalet, som varje medlem har skrivit på,
under punkt 8, “Avtalstid och uppsägning”, att:

“Utgångspunkten för förhållandet mellan Parterna är att Anslutningsavtalet skall gälla under en första avtalsperiod t o m 2020-06-30, enligt avtalet mellan Föreningen och KO (=Telia). ”

Månadskostnaden i Uddared Fiber för bredband 100/100 Mbit/s,
22 TV-kanaler (de flesta i HD) och telefoni är 379:-/månad.
Denna kostnad är dessutom fast under hela avtalstiden.
Bredbandsbolaget erbjuder högre hastighet och flera TV-kanaler men till en kostnad av 800:-/månad när introduktionsperioden (12 resp 6 månader) är över.

Även via Uddared Fiber kan man utöka sitt abonnemang (högre fart, större TV-paket)
genom att kontakta Telias kundtjänst. Alla sådana tillägg hanteras helt mellan medlemmen och Telia. Fiberföreningen är inte inblandad i dessa fall.

Bästa hälsningar
Styrelsen Uddared Fiber

Årsmöte 2017

Årsmötet gick av stapeln som planerat den 31/8 och samlade,
förutom de flesta i styrelsen, hela 4(!) medlemmar.

Protokollet finns under Dokument – Protokoll
eller här: Protokoll årsmöte 2017-08-31

De föreslagna ekonomiiska förändringarna godkändes:
– Årsavgiften höjs till 300:-
– Fakturaavgift på 25:- för pappersfaktura.
– Förseningsavgift på 50:- på kvartalsfakturan

Använd gärna Autogiro!  Om Autogiro

Årsmöte 2017

Sommaren börjar lida mot sitt slut och det innebär dags för årsmöte i Uddared Fiber!
Mötet hålls i kvartersstugan Hallonvägen 33-52 (sista byn) torsdag 31/8 2017 kl 19:00.
Kallelse till mötet går ut per mail till alla medlemmar.

Kallelsen och övriga årsmöteshandlingar finns som pdf-filer
under “Dokument – Kallelser”..

Välkomna!

Nya installationer på gång

Vår drive i början av året (se inlägget “Har du ingen fiber” från 1/2)
resulterade i 10 intresseanmälningar och slutligen 7 nya fiberavtal.
Dessa nya medlemmar kommer att få sin installation i slutet av september.
(Uppdaterat 161103)

Med tanke på det ganska ljumma intresset (6 av ca 100) räknar vi med att
nyinstallationer i fortsättningen oftast kommer att ske som en följd av att
fiberlösa hus byter ägare.
Månadskostnaden för dessa kommer att vara densamma som idag (379:-/ för TriplePLay) fram till sommaren 2020, då avtalet löper ut, medan installationskostnaden blir Telias “dagspris”.

Årsmöte 2016

Det är dags för årsmöte!
Mötet hålls i Uddaredsskolans matsal onsdag 24/8 kl 19:00.
Kallelse till mötet går ut per mail till alla medlemmar.

Kallelsen och övriga årsmöteshandlingar finns som pdf-filer
under “Dokument – Kallelser”..

2016-08-22: Nu finns även årsredovsiningen upplagd!

Välkomna!

Autogiro

Det finns nu möjlighet att betala kvartalsavgiften för fibertjänsterna med Autogiro. Fördelen som medlem är att man slipper manuellt jobb med att hålla reda på betalningen (och komma ihåg var man lagt fakturan…), men framförallt för föreningen då det blir en lägre kostnad. Föreningen tar ut en kostnad för pappersfaktura.

Vi har också undersökt möjligheten att kunna få fakturan som e-faktura i banken, men den initiala kostnaden för att starta en sådan tjänst bedömer vi som lite för hög, så Autogiro anser vi vara den bästa lösningen för betalning.

Om man inte angivit personnummer och godkänt att uppgifterna kan användas i vårt register (enl. Personuppgiftslagen, PUL) så kan man inte använda Autogiro.

Anslutning till Autogiro görs via Internetbanken. Hitta Autogiro-sidan och sök efter Uddared så bör Uddared Fiber Ekonomisk Förening komma upp som ett val. Betalarnummer är personnummer med 10 siffror, dvs. utelämna de första två siffrorna i årtalet (19) och använd endast siffror – inget bindestreck!

Så här kan det se ut i Handelsbanken:
Anslut-företag-77

OBSERVERA!
Observera att det är mycket viktigt att betalarnumret anges på rätt sätt för att det ska fungera!

När medgivandet har lämnats får man en kvittens:
2 - Medgivande lämnat (utan kontunummer)
I SEB hittar man sidan för registrering av Autogiromottagare under menypunkten
“Betala & överföra” -> högra spalten Produkter och tjänster -> “Anslut autogiro”
Fortsättningen är ungefär densamma som för Handelsbanken.

När medgivandet har gått igenom så kommer man att få fakturan till den e-postadress som finns registrerad i våra register. Ändring av e-post-adress görs genom att kontakta info@uddaredfiber.se.

Observera också att alla pappersfakturor man fått ska betalas som tidigare. Det är endast fakturor man fått via e-post som betalas med autogiro!