Bonus från Telia

Glad nyhet från Telia:

Vi har nyligen fått besked från Telia att alla som tecknar avtal om fiberinstallation får de första 6 månaderna utan månadsavgift!

Detta är värt 2.274:- och man kan ju se det som att anslutningsavgiften
i praktiken därmed sänks från 12.500:- till 10.226:-.

Läs mer här

Grattis alla medlemmar

Grattis alla medlemmar!

Efter tre kvällar med avtalsskrivning i fyra bystugor har vi nu med råge passerat Telias krav på minst 50% anslutningsgrad i området.

Vi ligger just nu enligt preliminär beräkning ca 62% och har ytterligare en del avtal som vi vet är på ingång.

Det vi nu kommer att göra är följande:

– sätta igång slutförhandling med Telia

– anordna ett informationsmöte med Telia för alla medlemmar
där ni får tillfälle att ställa alla frågor av mer teknisk natur

– skriva avtal med Telia
– planera för höstens installation

Information om vad som händer kommer att finnas på hemsidan, www.uddaredfiber.se och vi kommer också att hålla er uppdaterade per mail när så behövs.

Glada hälsningar från
Styrelsen i Uddared Fiber

Klarläggande ang. Avtalsskrivningen

Det lär finnas medlemmar som har missuppfattat vad som händer vid försäljning av en fastighet med fiberanslutning. 

Om man läser Överlåtelseavtalet (se under Medlemskap – Överlåtelseavtal) står det:
“… skall förvärvare av fastigheten också ansöka om medlemskap i Uddared Fiber och betala medlemsinsatsen.”

Detta har av somliga uppfattas som att det är anslutningsavgiften (max 12.500:-) som skall betalas en gång till. Så är INTE fallet, utan det handlar om medlemsinsatsen, dvs de 200:- som det kostar att bli medlem i föreningen.

I Anslutningsavtalet, punkt 4, Avgifter, framgår klart vad dessa två avgifter är:

Medlemsinsatsen (200:-) regleras i §6 i stadgarna
och anslutningsavgiften av punkt 5, Anläggningens finansiering, i Anslutningsavtalet.

Vid frågor, eller om man är osäker över något, är man naturligtvis välkommen att kontakta styrelsen antingen via mail, eller ringa för den delen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under fliken: Kontakt / Styrelsen eller här

// Styrelsen

Anslutningsavtalet har landat

Hej Alla Medlemmar!

Nu har vi ett rykande färskt anslutningsavtal, som ni tar med er i 2st påskrivna exemplar till bystugorna ni blivit hänvisade till.

Observera att det är detta avtal och inget annat ni tar med.

Anslutningsavtal V 1.5 140410

För er som noterar att versionen är ändrad så är det några stavfel och då vi är fler i styrelsen som är deligerade att få skriva under, så är det texten “Underskrift Ordförande” som är borttagen.

Det finns även ett överlåtelseavtal att ta del av, för er som byter ägare av fastigheten. Det finner du här

Avtalsskrivning v.15 och v.17

Vi måste nu skriva anslutningsavtal mellan fastighetsägarna och fiberföreningen.
Under vecka 15 och 17 kommer vi att ha “öppet hus” för detta.

Det är väldigt viktigt att ni kommer med 2st påskrivna avtal som ni skrivit ut från hemsidan: Aktuellt avtal hittar ni Här Observera att det som ligger uppe för tillfället är preliminärt.

För Uddared I gäller följande tider och platser:
Vecka 15, torsdag 10/4 19-21
Vecka 17, onsdag 23/4 19-21 och torsdag 24/4 19-21

Plats: Bystugan Hjortronvägen

För Uddared II gäller följande tider och platser:
Vecka 15, torsdag 10/4 19-21
Vecka 17, onsdag 23/4 19-21 och torsdag 24/4 19-21

Plats: Bystugan Hallonvägen/Hallonberget 33-52

För Uddared III gäller följande tider och platser:
Vecka 15, torsdag 10/4 19-21
Vecka 17, onsdag 23/4 19-21 och torsdag 24/4 19-21

Plats: Kvartersstugan Nyponvägen 19-36 (U-byn) för er som bor på Enbärs- och Nyponvägen
Kvartersstugan Tranbärsvägen 74-94 (Z-byn) för er som bor på Tranbärsvägen / Åkerbergsvägen

Det är viktigt att ni som vill skriva kontrakt är medlemmar i föreningen
samt kommer med två förifyllda exemplar av avtalet, som en medlem av styrelsen då kan skriva på.

Observera: Om ni är två som står som fastighetsägare måste båda skriva på avtalet,
dock behöver inte båda komma till själva avtalsskrivningen.

Nu har vi kommit till Steg 3: Kontraktsskrivning v.15 och v. 17

Till Alla Medlemmar!!!

Var vänlig att kolla i er skräppost så våra utskick inte hamnar där. Ni som har uppgett Er jobb-mail, där är risken större att det fastnar i skräppostfiltret, ge oss gärna en privat mail-adress istället.

Har ni inte fått utskicket alls, kontakta styrelsen //Andreas

 

Steg 1 – Informationsmöte för alla boende i Uddared, Dergården 2014-03-18

Steg 2 – Medlems- / beslutsmöte
Mötet hålls torsdag 3/4 kl 19:00 i Floda Lada och är enbart för medlemmar i Uddared Fiber.
Medlemskontroll kommer att genomföras, se också nedan angående Medlemskap.
Kallelse och dagordning skickas per e-post endast till medlemmar.
Vid detta möte kommer vi att fatta beslut om vilket alternativ vi ska genomföra.

Steg 3 – Avtalsskrivning vecka 15 och 17
Avtalen skrivs mellan fastighetsägare och Uddared Fiber.
Avtalen blir gällande endast om vi uppnår den anslutningsgrad
som krävs för den valda lösningen.

Steg 4 – Installation påbörjas
när vi uppnått anslutningsgraden och beräknas vara klar ca 6 månader senare

Medlemskap
Vi behöver blankett och betalning oss tillhanda senast fredag 28/3.
På vår hemsida, www.uddaredfiber.se under Medlemskap – Medlemsansökan, ser du hur du ska göra.
Medlemskap i Uddared Fiber krävs för att man ska få en installation!

Kommande utskick
Från och med nu kommer all information, som skall skickas, att gå per e-post och enbart till medlemmar i Uddared Fiber!