Gamla frågor och svar

Denna sida innehåller frågor och svar och speglar läget som det var sommaren 2013. En del av frågorna och svaren nedan är inaktuella eller felaktiga, men sparas ett tag till medan vi jobbar med nya frågor och svar.

 

Senaste uppdatering 2013-06-13  (Föregående uppdatering 2013-06-05 )
Här är en sammanställning av de frågor som ställdes under informationsmötet den 4/6 eller som kommit in per mail därefter.
Tillägg i listan görs i början och dateras, så ser du lättare vad som är nytt.

Svaren är i vissa fall preliminära eftersom vi i dagsläget inte har fått någon ny offert från Telia.
Svaren kommer att uppdateras så snart vi har fått och gått igenom offerten.

Kan man behålla sin fasta telefoni via kopparnätet? (2013-06-13)
Detta är något som egentligen inte varit uppe i diskussionerna med Telia
men det har talats om att de inte får dra ut kopparledningarna.
Tydligen fungerar inte fax med IP-telefoni och vissa(?) villalarm får försämrad funktion så kopparn kan nog fylla sin funktion. Men vi har f n inget säkert svar på den frågan.

Hur mycket kommer man kunna styra över var
fiberkonvertern/medieomvandlaren hamnar i huset? (2013-06-13)
Det som sades i samband med den förra offerten från i höstas var att utrustningen skulle placeras där första-jacket fanns när husen var nya.
För att få en enkel, strömlinjeformad och därmed billig installation kan man inte anpassa placeringen hus för hus.
Enligt den offerten ingick också ett nätverksuttag i vardagsrummet
och där har man kanske större möjligheter att påverka placeringen.
Det är ju också möjligt att man kan begära en viss placering men då får man nog betala en merkostnad för detta.

Kan man välja bort “Telia Smart” och bara ta fiberkonverter + tv-box och IP-teledosa separat? (2013-06-13)
Nej. Erbjudandet från Telia är ett fast “paket” av tjänster, man kan inte välja och vraka.
Däremot kan man köpa till ytterligare tjänster t ex flera TV-kanaler.

Varför behöves personnummer på medlemsansökan? (2013-06-13)
Det är möjligt att vi i det här läget inte hade behövt personnummer men eftersom all registrering sköts av Redovisningsbyrån i Floda så underlättar det nog deras jobb.
Vi måste ju sedan också matcha mot medlemsregistret när det blir dags
att skriva avtal mellan föreningen och fastighetsägarna.
På blanketten för medlemsanmälan finns mot slutet en fråga om man godkänner
att uppgifterna registreras och lagras enligt PUL. Där kan man ju markera Nej och bara fylla i födelsedatum.

Följande frågor är från 2013-06-05 eller tidigare:

Påverkar fiberinstallationen värdet på mitt hus?
Detta är en fråga som dykt upp tidigare och kan ses från lite olika håll.
1. Vi har fiber men inte andra fastigheter som konkurrerar i försäljningen:
Om vi har fiber installerat i dagsläget så är det attraktivt och sannolikt ett mervärde för en köpare av fastigheten.
2. Alla fastigheter som konkurrerar i försäljningen har fiber men inte min fastighet:
När det är lika vanligt med fiber som med el och vatten, så är det antagligen rent av så att min fastighet kanske inte ens blir ett alternativ som man tittar på.

Har jag förbundit mig att gå vidare och installera fiber om jag blir medlem i föreningen?
Nej. Medlemskapet innebär att du stöder det fortsatta arbetet med dina 200:-
Däremot är medlemskapet en förutsättning och ett krav för fiberinstallationen.

Varför behöver ni ha 200:- från mej?
Att registrera och driva föreningen kostar pengar.
Likaså att anlita Redovisningsbyrån i Floda AB för att hantera medlemsregister
och betalningsströmmarna.
Dina 200:- används för att driva arbetet vidare.
Om projektet genomförs kommer dessa kostnader fortsättningsvis att täckas av den medlemsavgift/årsavgift som föreningsstämman beslutar om.

Varför har priset ökat så mycket jämfört med erbjudandet i julas?
Fram till årsskiftet 2012-2013 subventionerade Telia denna typ av installationer.
Fr o m årsskiftet har man ändrat policy och subventionerna är slopade.

Är inte detta erbjudande väldigt dyrt?
Även den nya troliga månadskostnaden (339:-/mån) är i samma nivå eller lägre
än vad de flesta idag betalar för sitt ADSL-abonnemang.
Om man betänker att man dessutom då har kostnader för telefon och kanske
för TV-kanaler så passerar man lätt denna månadskostnad.
Även efter höjningen ligger installationskostnaden i det lägre spannet
av vad sådana här installationer brukar kosta.

Vad finns det för krav på anslutningsnivå för att installationen ska bli av?
Eftersom vi i dagsläget (130604) inte har fått någon ny offer från Telia vet vi inte om kravet från i höstas på 60% anslutning ligger kvar eller ej.

Kan jag “sova på saken” och ansluta mig senare?
Rent tekniskt kommer det troligen att gå men med säkerhet till en högre kostnad.
Vi har inte kunnat få några uppgifter från Telia om vad en anslutning i efterhand kan komma att kosta och har beslutat att inte driva den frågan för att inte göra offertarbetet mer komplicerat.

Kan man få någon form av hjälp till finansieringen av installationen?
Om vi hade kunnat teckna avtalet med samfällighetsföreningarna (vilket vi inte kan) hade samfälligheten kunnat ta upp ett lån och på så sätt sprida kostnaden över flera år. Med den ekonomiska föreningen som avtalspart är det inte möjligt. Möjligen skulle man kunna förhandla med Telia om något slags avbetalninsplan. Vi ska undersöka den möjligheten.

Vad finns det för alternativ till Telia?
Det finns ju flera olika leverantörer av dessa tjänster. Haken är dock att det befintliga ledningsnätet, som Telia avser att blåsa in fiber i, ägs av Skanova / Telia vilket innebär att en annan operatör skulle behöva bygga ett eget nät och gräva ner fiber i nya kanaler.
Kostnaden för detta torde bli högre än Telias preliminära offert.

Kommer min by att bli söndergrävd?
Telia avser att i första hand blåsa in fiber i befintliga kanaler där kopparledningarna går idag. På vissa ställen kan det bli fråga om grävning om det t ex har blivit sättningar i ledningarna så att fibern inte går att få fram.
I sådana fall är det Telias ansvar att återställa marken efteråt.

Är inte mobilt bredband ett alternativ?
Inte med 300-500 abonnenter som ska surfa och titta på HD-TV.
Kapaciteten räcker inte.

Kan man inte använda elnätet (Lerum Energi) för detta?
Vi ska undersöka den möjligheten.

Kan min månadskostnad ändras under avtalstiden?
Månadskostnaden är fast under avtalstiden om du inte själv köper till nya funktioner. En föreningsstämma skulle också kunna besluta om att t ex öka basutbudet av TV-kanaler med en högre kostnad som följd.

Vad händer med kostnaden efter avtalstiden?
Föreningen måste då teckna ett nytt avtal med samma eller någon annan leverantör.
Erfarenheter från andra installationer säger att prisnivån oftast inte förändras nämnvärt vid en förlängning av ett avtal.

Vad händer med fibern efter avtalstiden?
Fibern kommer fortsatt att ägas av Skanova/Telia men vi har möjlighet att välja en annan tjänsteleverantör.

Vad ingår i min månadskostnad?
I månadskostnaden ingår internetanslutning (bredband), IP-telefoni och ett basutbud av TV-kanaler.
Utöver detta betalar du dina telefonsamtal och eventuella tilläggstjänster som du har beställt.
Till totalkostnaden kommer också en blygsam årsavgift till fiberföreningen.

Vad händer om jag säljer mitt hus?
Avtalet mellan fiberföreningen och medlemmen följer med fastigheten.
I avtalet står att medlemmen är skyldig att informera köparen om att detta avtal finns och att det skall flyttas över på den nya fastighetsägaren.
Ett speciellt överlåtelseavtal finns för detta.

Vad händer med mina befintliga avtal om TV, telefoni och bredband?
Om du har avtal med Telia kommer dessa avtal automatiskt att flyttas över till det nya fiberavtalet. Har du någon annan leverantör kan det bli så att du under en övergångsperiod (tills du kan säga upp dessa avtal) måste betala avgift till båda leverantörerna.

Kan vi inte få stöd av kommunen i detta?
Lerums kommun har ännu ingen utarbetad strategi för fiber. Arbete med detta pågår dock nu och en strategi väntas vara klar i början av hösten. Hur lång tid det tar innan den omsätts i praktiken och att pengar anslås vet vi dock inget om.