Medlemsansökan

Här finner du länken till blanketten: Medlemsansökan Uddared Fiber 2018-05-18
Ovanstående version av blanketten är den aktuella
och vi kommer att fakturera dej en insats på 200:-  (se stadgarna §6)
och en administrativ engångsavgift på 800:-.

Om du har en tidigare utgåva, släng den!
Då underlättar du för dem som hanterar vår ekonomi.