Autogiro

Det finns nu möjlighet att betala kvartalsavgiften för fibertjänsterna med Autogiro. Fördelen som medlem är att man slipper manuellt jobb med att hålla reda på betalningen (och komma ihåg var man lagt fakturan…), men framförallt för föreningen då det blir en lägre kostnad. Föreningen tar ut en kostnad för pappersfaktura.

Vi har också undersökt möjligheten att kunna få fakturan som e-faktura i banken, men den initiala kostnaden för att starta en sådan tjänst bedömer vi som lite för hög, så Autogiro anser vi vara den bästa lösningen för betalning.

Om man inte angivit personnummer och godkänt att uppgifterna kan användas i vårt register (enl. Personuppgiftslagen, PUL) så kan man inte använda Autogiro.

Anslutning till Autogiro görs via Internetbanken. Hitta Autogiro-sidan och sök efter Uddared så bör Uddared Fiber Ekonomisk Förening komma upp som ett val. Betalarnummer är personnummer med 10 siffror, dvs. utelämna de första två siffrorna i årtalet (19) och använd endast siffror – inget bindestreck!

Så här kan det se ut i Handelsbanken:
Anslut-företag-77

OBSERVERA!
Observera att det är mycket viktigt att betalarnumret anges på rätt sätt för att det ska fungera!

När medgivandet har lämnats får man en kvittens:
2 - Medgivande lämnat (utan kontunummer)
I SEB hittar man sidan för registrering av Autogiromottagare under menypunkten
“Betala & överföra” -> högra spalten Produkter och tjänster -> “Anslut autogiro”
Fortsättningen är ungefär densamma som för Handelsbanken.

När medgivandet har gått igenom så kommer man att få fakturan till den e-postadress som finns registrerad i våra register. Ändring av e-post-adress görs genom att kontakta info@uddaredfiber.se.

Observera också att alla pappersfakturor man fått ska betalas som tidigare. Det är endast fakturor man fått via e-post som betalas med autogiro!