Autogiro

Det finns nu möjlighet att betala kvartalsavgiften för fibertjänsterna med Autogiro. Fördelen som medlem är att man slipper manuellt jobb med att hålla reda på betalningen (och komma ihåg var man lagt fakturan…), men framförallt för föreningen då det blir en lägre kostnad. Föreningen tar ut en kostnad för pappersfaktura.

Vi har också undersökt möjligheten att kunna få fakturan som e-faktura i banken, men den initiala kostnaden för att starta en sådan tjänst bedömer vi som lite för hög, så Autogiro anser vi vara den bästa lösningen för betalning.

Om man inte angivit personnummer och godkänt att uppgifterna kan användas i vårt register (enl. Personuppgiftslagen, PUL) så kan man inte använda Autogiro.

Anslutning till Autogiro görs via Internetbanken. Hitta Autogiro-sidan och sök efter Uddared så bör Uddared Fiber Ekonomisk Förening komma upp som ett val. Betalarnummer är personnummer med 10 siffror, dvs. utelämna de första två siffrorna i årtalet (19) och använd endast siffror – inget bindestreck!

Så här kan det se ut i Handelsbanken:
Anslut-företag-77

OBSERVERA!
Observera att det är mycket viktigt att betalarnumret anges på rätt sätt för att det ska fungera!

När medgivandet har lämnats får man en kvittens:
2 - Medgivande lämnat (utan kontunummer)
I SEB hittar man sidan för registrering av Autogiromottagare under menypunkten
“Betala & överföra” -> högra spalten Produkter och tjänster -> “Anslut autogiro”
Fortsättningen är ungefär densamma som för Handelsbanken.

När medgivandet har gått igenom så kommer man att få fakturan till den e-postadress som finns registrerad i våra register. Ändring av e-post-adress görs genom att kontakta info@uddaredfiber.se.

Observera också att alla pappersfakturor man fått ska betalas som tidigare. Det är endast fakturor man fått via e-post som betalas med autogiro!

e-post från Uddared Fiber till medlemmarna

Information och kontakt via e-post är nödvändigt för att vi ska kunna delge information om vad som händer framöver och vad man måste agera på. Vi kommer t.ex. snart att skicka information om hur utrustning (router och TV-box) ska distribueras (=hämtas).

Vi har därför gjort ett utskick via e-post där vi ber alla medlemmar att följa en länk. När man gör det så kan vi se vilka mailadresser som fungerar. Vi måste manuellt följa upp alla de som inte har bekräftats.

Så kolla efter e-post från oss i skräppost m.m. om ni inte har sett detta utskick! Och påminn andra medlemmar som ni har kontakt med att göra detsamma.

Tack på förhand!

Uppdatering:

Det visar sig att många inte har fått eller kan få tillgång till det första utskicket som nämns ovan. Det är inte nödvändigt att kontakta oss för att meddela detta! Vi kommer försöka göra utskick på ett sådant sätt att vi når så många som möjligt genom att inte bifoga filer eller har länkar för att om möjligt flyga under SPAM-radarn.

Eftersom vi inte kan lita på att vi når alla per e-post ber vi er därför kika in på denna sida ofta ett tag framöver för att se om det finns någon ny information – gärna en gång per dag.