Teleproblem i samband med projektering

Teleproblem som uppstår på din kopparledning och som uppenbarligen kan härröras till att det varit “gubbar i teleskåpet”, det tar du direkt med teknikern Andreas Rosander, mobilnummer 0727-011415.

Andreas hanterar alltså detta utan mellanhänder. Kan han inte lösa det, ja då är det ett Telia-problem, men det kommer han att tala om för berörd fastighetsägare.

Projektläget den 30/9

Projektläget i stora drag efter dagens möte med Empower:
1. Installationer inomhus kommer att starta den 14 oktober. Man kör enligt tidigare turordning, dvs Lingonvägen-Blåbär-Hjortron o.s.v. Bokningar för installationerna inomhus kommer att påbörjas i början på nästa vecka.
2. Just nu arbetar man med att gräva/plöja till de enstaka hus där det varit stopp. Man har idag kommit till Hjortron och jobbar under veckan sig vidare ner mot Tranbär.
3. Vid Åkerbär är det tvärstopp att komma fram i befintlig matning över berget, som är den väg dagens rör går. Man har beslutat sig för att gräva runt och ansluta till Tranbärsvägen från sydväst.
4. Teleproblem som uppstår och som uppenbarligen kan härröra till att det varit “gubbar i skåpet”, se separat meddelande om detta.

Fakturorna är skickade!

Fakturan på årsavgiften (300:-) och anslutningsavgiften (10.875:-) är utskickad
och bör ligga i din brevlåda idag eller i morgon. Observera sista förfallodag: 31/10!

Tyvärr har vi inte fått igång OCR-funktionen ännu så vi ber dej avvakta några dagar
med att lägga in din betalning. Om du anger OCR-numret som “meddelande” istället
så fungerar inte den automatiska kopplingen mellan faktura och betalning och det
blir en massa manuellt arbete.
Vi kommer att meddela här när det är klart med OCR-hanteringen.

Vi har fått frågan från några om varför betalningen ska göras redan nu,
innan fibern är installerad och klar. Orsaken är att vi behöver vara säkra på att vi har pengarna i kassan när föreningen ska betala fakturan från Telia så småningom.

I avtalet, punkt 3 andra stycket, står också att du är skyldig att betala anslutningsavgiften senast 3 månader innan föreningen ska betala till Telia
och då blir det ungefär i slutet av oktober.

 

Leverans av router och tv-box

Den gateway / router och tv-box som ingår i avtalet kommer att delas ut mot kvittens
i samma bystugor (mestadels) som vi använde i våras för avtalsskrivningen.
Du måste gå till den bystuga som gäller för din väg (se nedan)
annars kan vi inte hålla ordning på vem som fått grejorna.

Observera att att utrustningen ägs och underhålls av Telia och skall lämnas
över till nästa fastighetsägare vid ett ägarbyte.
Felaktig/trasig utrustning skall lämnas till närmaste Telia-butik för reparation eller utbyte.

För Uddared I  (Blåbärsv.  Hjortronv.  Lingonv.) gäller följande tider och platser:
Plats: Bystugan Hjortronvägen
Tid:    måndag 29/9 kl 19-21, onsdag 1/10 kl 19-21

För Uddared II (Björnbärsv.  Hallonv.  Smultronv.) gäller följande tider och platser:
Plats: Bystugan Björnbärsvägen 42-64 (OBS annan stuga än där avtal skrevs!)
Tid:    tisdag 30/9 kl 19-21, onsdag 1/10 kl 19-21

För Uddared III (Nyponv.  Tranbärsv.  Åkerbärsv.) gäller följande tider och platser:

Plats: Kvartersstugan Nyponvägen 19-36 (U-byn)
för dej som bor på Enbärs- eller Nyponvägen
Tid:   lördag 27/9 kl 10-12 och 16-18, söndag 28/9 kl 10-12 och 16-18,

Plats Kvartersstugan Tranbärsvägen 74-94 (Z-byn)
för dej som bor på Tranbärs- eller Åkerbärsvägen
Tid:   måndag 29/9 kl 19-21, måndag 6/10 kl 19-21

 

 

Tidplan och projektläget 23/9

Projektläget är uppdaterat efter tisdagsmorgonens möte med Empower.
Du finner informationen här eller under “Dokument – Tidplan …”.

Kundbesöken pågår på Tranbärsvägen. Stamfibern är på plats i alla byar.
Under nästa vecka (va 40) kommer man att påbörja plöjning o/e grävning på de ställen där man inte har kunnat komma fram i befintlig kanalisation.

Uddared matas från telestationen i Floda via fyra huvudkablar.
Två av dessa är nu på plats. För de övriga två väntar man på leverans av kabeln.
Trots detta ligger man något före plan.

När Telias switchar är på plats i telestationen i Floda (slutet va 41) kommer man att börja boka tid hos fastighetsägarna för installation av fiberjack / mediaomvandlare och upptändning av fibern. Detta börjar man med prel måndag 13/10 (va 42).

Projektläget 16/9

Arbetet med att förbereda för stamfibern vidare längs Uddaredsvägen ner mot Tranbärsvägen har nu kommit igång sedan grävtillståndet från kommunen kommit.
Den blåsning av fiber från Floda upp till Uddared, som skulle gjorts förra veckan har blivit försenad och planeras nu bli av på torsdag denna vecka.

Switcharna, som ska placeras i telestationen i Floda och som är en förutsättning för att man ska kunna “tända upp” fibern och påbörja den slutliga installationen i fastigheterna,
beräknas vara på plats under vecka 41.

Hembesöken är i stort sett avklarade på Nyponvägen, pågår på Tranbärsvägen och beräknas vara klara där under nästa vecka (va 39).

Vid de ca 250 hittills gjorda besöken har man i 90% av fallen kunnat använda befintlig kanalisation för att lägga in tomslangen för fibern.

Som meddelats tidigare här nedan så har vi en del problem med att få mail att gå fram till alla. Eller vi får i alla fall inte bekräftelse från alla.
Kontrollera din mail åtminstone ett par gånger i veckan
och titta också i din mapp för skräppost (spam) om du har en sådan funktion.
Kanske hittar du ett mail från oss någonstans.
Följ i så fall instruktionerna i mailet så att vi vet att vi kan nå dej!

e-post från Uddared Fiber till medlemmarna

Information och kontakt via e-post är nödvändigt för att vi ska kunna delge information om vad som händer framöver och vad man måste agera på. Vi kommer t.ex. snart att skicka information om hur utrustning (router och TV-box) ska distribueras (=hämtas).

Vi har därför gjort ett utskick via e-post där vi ber alla medlemmar att följa en länk. När man gör det så kan vi se vilka mailadresser som fungerar. Vi måste manuellt följa upp alla de som inte har bekräftats.

Så kolla efter e-post från oss i skräppost m.m. om ni inte har sett detta utskick! Och påminn andra medlemmar som ni har kontakt med att göra detsamma.

Tack på förhand!

Uppdatering:

Det visar sig att många inte har fått eller kan få tillgång till det första utskicket som nämns ovan. Det är inte nödvändigt att kontakta oss för att meddela detta! Vi kommer försöka göra utskick på ett sådant sätt att vi når så många som möjligt genom att inte bifoga filer eller har länkar för att om möjligt flyga under SPAM-radarn.

Eftersom vi inte kan lita på att vi når alla per e-post ber vi er därför kika in på denna sida ofta ett tag framöver för att se om det finns någon ny information – gärna en gång per dag.

Full Fart på FiberFronten

Förprojekteringsmötena (hembesöken) är i full gång på Nyponvägen
sedan början av veckan. Det kommer och åker bilar med “gula gubbar” hela tiden. 🙂
Till mej kom de idag två timmar före utsatt tid, så arbetet rullar uppenbarligen på bra.

Fr o m måndag (15/9) börjar ett av arbetslagen med besöken på Tranbärsvägen.

Tidplan och projektstatus

Under fliken “Dokument/Tidplan och projektstatus”, har vi lagt till en bild för att grovt beskriva  framfarten i arbetet.
(Det kan alltså finnas avvikelse på något enstaka hus, i respektive by, som blivit “färglagd”)