Om du flyttar

Den fiberinstallation du har tillhör fastigheten och skall överlåtas till den nye ägaren när du säljer ditt hus. Föreningen skriver inget nytt avtal med den nye ägaren utan du ska lämna över ditt avtal till köparen och ni skall båda, ihop med föreningen, skriva på ett Överlåtelseavtal i tre exemplar (säljarens, köparens och föreningens).
Det gamla avtalet ihop med Överlåteslseavtalet reglerar förhållandet mellan den nye ägaren och Uddared Fiber.

Överlåtelseavtalet fungerar också som en uppsägning av ditt (säljarens) medlemskap i föreningen (såvida du inte köper en annan fibereansluten fastighet i området).

Säljaren måste också hos Telia begära flyttning av telefon och säga upp eller begära flyttning av eventuella tilläggstjänster, som inte ingår i föreningens basutbud,
t ex extra TV-kanaler eller nummerpresentation för telefonin.

Den nye ägaren ska också ansöka om medelmskap i föreningen
(utom i det fall hen redan är medlem och byter hus inom området).
En ny medlem betalar en insats om 200:- till föreningen (se stadgarna §6)
och en administrativ engångsavgift på 800:-.

Alla blanketter finns för nerladdning under punkten “Medlemskap” i menyn..

 

Nya dokument

Dokumenten  “Anslutningsavtal mellan Föreningen och Medlemmen”,
“Anslutningsavtal för kvartersstuga”, “Medlemsansökan” och “Överlåtelseavtal”
är nu anpassade till vår nya situation,
dvs att projektfasen är över och att vi nu är i en långvarig förvaltningsfas.

Dokumenten finns, som tidigare, under menypunkten “Medlemskap”.

Värt att notera är att vi nu för en ny medlem tar ut en administrativ engångsavgift
på 1.000:- som faktureras den nya medlemmen. Se “Medlemsansökan”.