Angående vårt Anslutningsavtal och andra tjänsteleverantörer

Många av oss har den sista tiden fått reklam i brevlådan från ComHem och  Bredbandsbolaget om deras fibertjänster.
Och somliga har kanske funderat på att byta abonnemang.

Om man går in på “Mitt Telia” på telia.se eller pratar med Kundtjänst
står det på våra abonnemang “Ingen bindningstid”.
Men hos Kundtjänst står det också att det är ett kollektivt avtal.

Uppgiften att abonnemanget saknar bindningstid är fel
och beror på brister i Telias system för kollektiva avtal.

I föreningens stadgar, §9 Avgång, står det:

“…  Avgång får dock ej ske tidigare än 2020-06-30, undantaget då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Tidpunkten baseras på löptiden för avtalet mellan föreningen och bredbandsleverantören. …”

På samma sätt anges i Anslutningsavtalet, som varje medlem har skrivit på,
under punkt 8, “Avtalstid och uppsägning”, att:

“Utgångspunkten för förhållandet mellan Parterna är att Anslutningsavtalet skall gälla under en första avtalsperiod t o m 2020-06-30, enligt avtalet mellan Föreningen och KO (=Telia). ”

Månadskostnaden i Uddared Fiber för bredband 100/100 Mbit/s,
22 TV-kanaler (de flesta i HD) och telefoni är 379:-/månad.
Denna kostnad är dessutom fast under hela avtalstiden.
Bredbandsbolaget erbjuder högre hastighet och flera TV-kanaler men till en kostnad av 800:-/månad när introduktionsperioden (12 resp 6 månader) är över.

Även via Uddared Fiber kan man utöka sitt abonnemang (högre fart, större TV-paket)
genom att kontakta Telias kundtjänst. Alla sådana tillägg hanteras helt mellan medlemmen och Telia. Fiberföreningen är inte inblandad i dessa fall.

Bästa hälsningar
Styrelsen Uddared Fiber