Länkar

Länkar har lagts till i menyn.
Här fyller vi löpande på med länkar till lite djupare information om bredband.
Har du tips om bra information du hittat, hör av dig till någon i styrelsen

Informationsmötet genomfört

Tack för att ni var så många som kom till Hästhagensskolan för att få information om läget. Här finner du en länk till Ulriks presentation: Uddared Fiber presentation informationsmöte 2013-06-04_Rev 4
Blanketten för Medlemsansökan finner du under fliken “Medlemsskap” på hemsidan.
Sprid budskapet om vikten av att vi är många medlemmar till dina grannar  som inte var med på mötet.
Självklart hade vi från interimsstyrelsens sida önskat att vi hade en konkret offert att ta
ställning till. Även vi var mycket besvikna på leverantörens agerande.

Många bra frågor från aktiva åhörare. Vi publicerar våra anteckningar under
fliken “Frågor och svar” inom kort.

Likaså fyller vi på med dokument kontinuerligt. Så fort de blir i “officellt” skick, vilket innebär godkända av Bolagsverket och/eller efter juridisk granskning.

Vi kämpar vidare, vinden vänder alltid.