Angående rutinen vid ägarbyte

Beskrivningen av hur ett ägarbyte går till
(se i menyn under Medlemskap – Om du flyttar, överlåtelserutin)
har förtydligats något med påpekande om att både säljare och köpare måste kontakta
Telia för att avaktivera / aktivera fiberabonnemanget!