Ändrad kontaktväg vid ägarbyte

Från och med nu skall, i samband med ägarbyte, både säljare och köpare
kontakta Telia via telefon 020-202070 istället för vanliga kundtjänst.
Personalen på detta nummer hanterar enbart fiberföreningar
till skillnad från kundtjänst som tar “allt”.

Sidan “Om du flyttar” under “Medlemskap” är också uppdaterad med detta.