Uppdatering ang routern

Under “Installation – Placering av utrustning” finns nu, mot slutet av avsnittet
“Router – Telia Smart Gateway”, länkar till handboken för routern samt ett påpekande om att routern även fungerar som basstation för DECT-telefoner (trådlösa).

Projektläget 4/12

Projektet börjar närma sig sitt slut!
Bara ca 50 fastigheter (Tranbärsvägen) återstår att installera.

Empower kommer under denna och nästa vecka (om vädret tillåter)
att återställa de ytor där man grävt, dvs asfaltera och förbereda grävda grönytor
för sådd till våren.

Vi kommer, när dessa arbeten är klara, att skicka ut en enkät till alla byar och till alla medlemmar för att få reda på om det finns kvarstående problem rörande återställning och/eller den installerade tekniken som kräver åtgärder.
Detta kommer att ligga som underlag för vårt godkännande av installationen.