Nu har vi kommit till Steg 3: Kontraktsskrivning v.15 och v. 17

Till Alla Medlemmar!!!

Var vänlig att kolla i er skräppost så våra utskick inte hamnar där. Ni som har uppgett Er jobb-mail, där är risken större att det fastnar i skräppostfiltret, ge oss gärna en privat mail-adress istället.

Har ni inte fått utskicket alls, kontakta styrelsen //Andreas

 

Steg 1 – Informationsmöte för alla boende i Uddared, Dergården 2014-03-18

Steg 2 – Medlems- / beslutsmöte
Mötet hålls torsdag 3/4 kl 19:00 i Floda Lada och är enbart för medlemmar i Uddared Fiber.
Medlemskontroll kommer att genomföras, se också nedan angående Medlemskap.
Kallelse och dagordning skickas per e-post endast till medlemmar.
Vid detta möte kommer vi att fatta beslut om vilket alternativ vi ska genomföra.

Steg 3 – Avtalsskrivning vecka 15 och 17
Avtalen skrivs mellan fastighetsägare och Uddared Fiber.
Avtalen blir gällande endast om vi uppnår den anslutningsgrad
som krävs för den valda lösningen.

Steg 4 – Installation påbörjas
när vi uppnått anslutningsgraden och beräknas vara klar ca 6 månader senare

Medlemskap
Vi behöver blankett och betalning oss tillhanda senast fredag 28/3.
På vår hemsida, www.uddaredfiber.se under Medlemskap – Medlemsansökan, ser du hur du ska göra.
Medlemskap i Uddared Fiber krävs för att man ska få en installation!

Kommande utskick
Från och med nu kommer all information, som skall skickas, att gå per e-post och enbart till medlemmar i Uddared Fiber!

Presentationsmaterial från informationsmötet 2014-03-18

Under fliken Dokument/Protokoll finner du det material som föreningen presenterade 2014-03-18 i Dergårdens matsal.
Ca: 100 personer lyssnade intresserat och ställde frågor kring de presenterade alternativen.

Under fliken Dokument/Kallelser finner du det material som distribuerades i brevlådorna till samtliga fastighetsägare i Uddaredsområdet inför mötet.