Router och WiFi – alternativa lösningar

Router och WiFi – alternativa lösningar

I vårt kollektiva avtal med Telia ingick ursprungligen en router som heter TG799V2. För de allra flesta är den tillräckligt bra, men den har en del begränsningar som vissa av oss inte är nöjda med, t.ex. att den inte stödjer 5 GHz-bandet. Det finns ett antal lösningar för detta varav en del är enkla och en del mer komplicerade:

  • byte till en bättre router från Telia
  • komplettera med en “router” som enbart används som AP (accesspunkt) för WiFi
  • ersätta Telias utrustning helt och hållet

Telias lösning med TV

En viktig sak att tänka på om man vill förändra sitt nät är att Telias Technicolor-routrar har inbyggt stöd för Telia TV. Det går alltså inte att byta till en helt annan router om man använder Telia TV utan vidare, men det finns lösningar även för detta.

Alternativa lösningar

Vill man förändra sitt nätverk genom att byta router till någon annan än Telias Technicolor-routrar får man ingen support från Telia och vår förening har inte heller resurser för att hjälpa till med detta heller utöver det som står nedan.

Byte till bättre router från Telia

Telias bästa router (2018-07-10) är Technicolor TG799vac Xtream och kan beställas från Telia och antagligen bäst via deras support. Om man väljer att uppgradera sin hastighet så får man en sådan, men vill man bara byta kostar det 499 kr. Man köper alltså inte routern och äger den således ej, men man får betala en engångskostnad. Om man säljer sin fastighet måste routern finnas kvar för nästa ägare och har man uppgraderat så måste båda finnas kvar.

Komplettering med egen router

Om man väljer att behålla sin Telia router för att få bättre WiFi och samtidigt kunna använda Telia TV så finns det två alternativ:

  • Telias lösning med att “brygga” Telia-routern och koppla in egen router
  • Användning av egen router som konfigureras som accesspunkt

För båda dessa lösningar krävs att man utför viss konfiguration, antingen i Telias router eller den egna.

“Bryggning” av Telia-routern

Se Telias instruktion för att brygga Telia-routern.

Efter att ha gjort detta kopplar man in sin egen router i port 4. Anslutning av TV-boxar måste då göras i Telias router, men i övrigt kan man använda portarna i sin egen router för anslutning till fast utrustning.

Om man har tänkt ersätta Telia-routerns WiFi med egen router/AP så bör man också stänga av Telia-routerns WiFi, men har man den egna accesspunkten längre bort för att täcka hela fastigheten kan man naturligtvis behålla Telias WiFi.

Inkoppling av egen router som AP (accesspunkt)

Den egna “routern” bör ha stöd för att fungera som enbart accesspunkt och routerfunktionaliteten bör kopplas bort. Detta är möjligt på t.ex. ASUS routrar, men för övriga routrar bör man först kontrollera att denna funktionalitet finns tillgänglig.

I en ASUS-router kopplar man därför inte in Internet-porten, utan man kopplar in den till Telias router på en av de interna portarna.

Observera att det ofta är möjligt att koppla in en egen router med routerfunktionaliten på (så som den levereras), men man kan då få sämre prestanda genom att man då får så kallat “dubbel-NAT”, dvs. dubbel adressöversättning, samt lite andra nackdelar som att utrustning ansluten till Telias router och den egna routern inte kan nå varandra.

Ersättning av Telias utrustning med egen

Man kan ersätta Telias router med helt egen utrustning, men för att kunna få tillgång till Telia TV finns det lite alternativ:

  • Användning av port 2 på medieomvandlaren för Telia TV
  • Router med viss stöd för TV
  • VLAN-switchar

Användning av port 2 på medieomvandlaren

De flesta medieomvandlare har 3 eller 4 portar, varav port 2 kan användas för TV. Man kan alltså koppla in sin TV-box direkt till denna port och använda sin egen router på port 1. (Man kan alltså inte koppla in TVn direkt till routern.)

En nackdel med detta kan vara att man behöver dra extra kablar just för TVn och har man dessutom flera TV-boxar så måste man köpa en switch.

Router med viss stöd för TV

Det finns routrar som kan konfigureras så att man får ut “TV-signalen” på en eller flera portar på sin router. Detta kan vara en fördel om man har routern bättre placerad än medieomvandlaren ur kabeldragningssynpunkt.

VLAN-switchar

Det mest avancerade alternativet är att använda s.k. VLAN-switchar. Detta är ett bra alternativ för dem som har ett kabelnät i fastigheten som man vill kunna använda för både Internet och Telia TV, men det kräver viss kunskap om datanätverk.