Styrelsen

Kontakt med föreningen via e-post: info@uddaredfiber.se

Styrelsen i Uddared Fiber ekonomisk förening vald vid ordinarie årsmöte 2020-08-27

 

Namn Telefon
Ordförande Andreas Öberg 0708-992539
Sekreterare Bengt Ögren 0704-974545
Kassör Anders Holmberg 0706-319221
Ledamot Ulrik Lindgren 0703-517613
Ledamot Svenning Svenningsson 0708-349990
Suppleant Rickard Plato 0761-607980
Suppleant Peter Törnqvist 0708-132232