Anslutningsavtal för kvartersstuga

Eftersom installation i kvartersstuga innebär att ingen månadsagft påföres
utan användning av fibern sker via någons konto
har anslutningsavtalet för kvartersstuga en något annorlunda utformning.

Anslutningsavtal kvartersstuga V 1.2 150129