Tidplan och projektstatus

Fr o m vecka 35  har styrelsen veckovisa uppföljningsmöten
med Telia/Empower. Information från dessa möten kommer att uppdatera tidplanen.

Tidplan 2014-10-30
vecka 34-37  Hembesök inför installationen
vecka 38 ca  Fiberdragning börjar i etapp 1 (Lingon-, Blåbärs- & Hjortronvägen)
vecka 42       Prel. 13 oktober: Installationer (och driftsättning) börjar i etapp1.
vecka 49       Hela området klart, (utom enstaka sent tillkommande fastigheter)

Projektstatus 2015-01-20
Fibernätverket i Uddared, enligt ursprunglig omfattning och plan, är slutinstallerat under vecka 50. Vi har därmed följt planen ganska väl. Ytterligare några fastigheter och bystugor, som föreningen hjälp till en installation efter utsatt deadline,  kommer att få sin installation på plats kring den 30 januari 2015.
Därmed avslutas denna rapportering och vi tackar alla medlemmar för er fantastiska medverkan!