Om du flyttar – överlåtelserutin

Den fiberinstallation du har tillhör fastigheten och skall överlåtas till den nye ägaren när du säljer ditt hus. Föreningen skriver inget nytt avtal med den nye ägaren utan du ska lämna över ditt avtal till köparen och ni skall båda, ihop med föreningen, skriva på ett Överlåtelseavtal i tre exemplar (säljarens, köparens och föreningens).
Det ursprungliga Anslutningsavtalet ihop med Överlåteslseavtalet reglerar förhållandet mellan den nye ägaren och Uddared Fiber.
Säljaren ska alltså lämna över anslutningsavtalet till köparen!

Överlåtelseavtalet fungerar också som en uppsägning av ditt (säljarens) medlemskap i föreningen (såvida du inte köper en annan fibereansluten fastighet i området).

Säljaren ska lämna kvar routern och tv-boxen som ingår i avtalet.
I något fall har en medlem fått uppgift från Telias kundtjänst att router och tv-box
skulle skickas tillbaka till Telia. Detta är fel! De ska lämnas kvar i huset.

Säljaren måste meddela sin flytt till Telia.
Det kan man göra ett tag innan flytten och tala om vilket datum man flyttar.
Säljaren måste också hos Telia begära flyttning av telefon och säga upp eller begära flyttning av eventuella tilläggstjänster, som inte ingår i föreningens basutbud,
t ex extra TV-kanaler eller nummerpresentation för telefonin.
Detta ska göras per telefon 020-202070 (inte via kundtjänst)!

Den nye ägaren ska också ansöka om medelmskap i föreningen
(utom i det fall hen redan är medlem och byter hus inom området).
En ny medlem betalar en insats om 200:- till föreningen (se stadgarna §6)
och en administrativ engångsavgift på 800:-.

Alla blanketter finns för nerladdning under punkten “Medlemskap” i menyn..

Den nya ägaren måste kontakta Telia i samband med inflyttningen
för att registrera fiberabonnemanget på sig och få kod till TV-boxen.
Telefon 020-202070.

I samband med ett ägarbyte kan det ju hända att en kvartalsfaktura hamnar “fel”,
t ex hos gamla ägaren för en tidsperiod då den nya ägaren tagit över.
Föreningen skickar inte ut nya fakturor utan säljare och köpare får själva
reda ut vem som ska betala fakturan (ev kanske man bör dela på kostnaden).
När den nya ägaren skickat in sin Medlemsansökan ställs faktureringen om för kommande fakturor.

Uppdaterad 201208