Årsmötet 26/8

Gårdagens årsmöte fyllde Floda Lada (ca 150 personer) och inleddes med informations- och frågestund med Telia och Empower (som sköter installationen).
Vi återkommer med en sammanställlning över de vanligaste tillvalen man kan göra
och uppgift om kostnader för dessa.

Empower är nu i full gång med sina besök (Se nedan “Nu börjar det hända saker”)
och ringer och bokar besök successivt. Vid det första besöket undersöker man bl a
befintlig kanalisation och försöker lägga in ett “tomrör” som man senare kan
blåsa in fiber i.

Du och Empower kommer överens om och dokumenterar var mediaomvandlaren ska placeras och hur fibern ska dras in i huset och du får skriva på en bekräftelse om vad ni kommit överens om.
Som resultat av detta ska du få ett mail med en detaljerad beskrivning av vad som ska göras i fastigheten, Om du inte får detta mail kan det bero på att vi har fel mailadress registrerad på dej i vårt medlemsregister. Ta i så fall kontakt med Ander Kihlström,
tel 0706-055466, och kontrollera / rätta detta.
  

2014-08-27-1505   2014-08-27-1506

2014-08-27-1503   2014-08-25-1491
Foto Anders Kihlström
. Klicka på bilderna för fullskärmsversion.


Efter detta inledande besök sker följande:

Steg 1 är att fibern dras in i huset och en mediaomvandlare (fiber in, nätverkskabel ut)
sätts upp på den plats man kommit överens om.
Denna fas beräknas inledas i slutet av september / början av oktober.

Steg 2 är installation av  tv-box och trådlös router.
Dessa kommer att distribueras genom Uddared Fiber och var och en kopplar själv in sina apparater. Telia bjuder dock på gratis installationshjälp om så behövs.
Man tar i så fall kontakt med Telia när man har fått apparaterna.

Detaljer om hur utdelningen av router och tv-box ska gå till kommer så småningom.

Nu börjar det hända saker!

Som du kanske sett här nedan så har vi nu nått det magiska antalet 400 anslutningsavtal! Det innebär att installationskostnaden blir 10.875:- (i stället för 12.500).

Du som är medlem men ännu inte har tecknat avtal har fortfarande möjlighet att
komma med, men snart är det för sent. Kontakta någon i styrelsen snarast!

Styrelsen hade igår ett första möte med projektledningen för det praktiska genomförandet av fiberinstallationen. Arbetet utförs av Telias underleverantör, Empower. Du har kanske också noterat deras bilar i området.

Vi fick bl a reda på följande:

*  Huvudkabeln från telestationen i Floda är framdragen till Blåbärsvägen och kommer att dras vidare genom området så snart man fått klartecken från kommunen.
Arbetet med huvudkabeln kommer att ske parallellt med installationen i byarna. Telestationen vid Lingonvägen används inte för fibern.
Varje hushåll som ansluts får ett eget fiberpar direkt ner till stationen i Floda

*  Empower har gjort stickprovskontroller för att undersöka om befintlig kanalisation
(de rör där kopparledningarna går idag) kan användas in till husen.
Deras bedömning är att situationen är “otroligt bra”, d v s att grävning in till enskilda fastigheter inte ska behövas i någon större omfattning (ca 20%).
Övrig grävning för nätet väntas bli begränsad till att man gör avgränsade gropar
och endast undantagsvis kommer man att behöva gräva någon ränna,

*  Empower kommer, med början denna vecka, att ringa till varje hushåll och boka ett besök för att förbereda installationen. Vi detta besök, som tar ca 1,5 timme deltar både en tekniker och någon från “grävsidan”. Man kommer att gå igenom vad installationen innebär, visa den utrustning som kommer att monteras, diskutera ev kabeldragning till TV-apparat(er) och undersöka om befintliga rör går att använda. Om så inte är fallet kommer man tillsammans med fastighetsägaren att planera lämpligaste sätt att få in fibern i huset.
Arbetet med dessa besök kommer att pågå vecka 34 – 37.

*  Man kommer att börja på Lingonvägen och successivt arbeta sig fram genom området. Avsikten är att i möjligaste mån göra en by klar innan man går vidare till nästa.
Själva fiberdragningen beräknas ta 2-3 dagar per by (2 installationslag arbetar parallellt). Efter detta dröjer det 1-2 veckor innan installationen inne i husen görs.
De första installationerna planeras till början av oktober.

*  Hela området beräknas vara klart till 15/12. En trevlig julklapp!

 

På årsmötet den 26/8 kl 19 i Floda Lada kommer representanter för både Telia och Empower att vara med och informera och svara på frågor,

Fortsättningsvis kommer vi att hålla en projektplan uppdaterad på hemsidan under
“Dokument – Tidplan“. Där kommer du att kunna följa hur arbetet framskrider och se
när det är dags för installation i din by.

 

En grov tidplan

Vid styrelsens möte igår med projektledningen för fiberinstallationen
fick vi så pass mycket information att vi kan presentera en första
grov och preliminär tidplan. (Se under Dokument – Tidplan)
Den kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom arbetet framskrider.

Se även ett mer detaljerat mail som kommer inom kort.

 

Årsmöte i Uddared Fiber

Det är dags för årsmöte och i samband med detta även en stunds information från Telia och troligen även från Empower, som sköter det praktiska arbetet med installationen..
Mötet hålls i Floda Lada tisdag 26/8 kl 19:00.
Kallelse till mötet har gått ut per mail till alla medlemmar.

Kallelsen liksom övriga årsmöteshandlingar (bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och budgetförslag) finns som pdf-filer under
“Dokument – Kallelser”.

Välkomna!