Uppdaterade blanketter

Under menypunkten “Medlemskap” finns blanketterna för
– Medlemsansökan och
– Överlåtelseavtal

Båda dokumenten är uppdaterade och det är dessa versioner (daterade idag 22/10 2015)
som ska användas i fortsättningen!