Utskick den 30 september 2013

Hej alla Uddaredsbor,
idag har vi gjort ett nytt utskick i era brevlådor.
Vi försöker beskriva vikten av ditt medlemskap i Uddared Fiber för att vi ska
kunna realisera installationen av ett fibernätverk.
Om du/ni redan har skickat medlemsansökan och betalat in medlemsavgift tidigare,
var vänlig bortse från inbetalningsanmodan.
Vi har inte den senaste medlemslistan tillhands vid utskickstillfället tyvärr.
Som vi skriver i utskicket, så arbetar vi vidare med Telia-spåret och parallellt tar vi fram
underlag för att kunna ta beslut om egenägt fibernätverk.
Och eftersom vi inte kan allt om fiber själva, så tar vi hjälp och stöd av personer som har erfarenhet.
Och då börjar taxametern att ticka.
Som vi har sagt så många gånger förut: Du binder dig inte till ett fiberavtal.

Du stödjer däremot föreningens arbete i projekteringsläget.

6 personer är aktiva för att 530 fastighetsägare ska få fibernätverk i området.

Med vänlig hälsning
Interimsstyrelsen