Statusrapport 29 augusti 2013

Senaste nytt från Uddared Fiber:
Sommaren är över och styrelsen har börjat jobba igen!
Vi hade vårt första möte i tisdags och det ägnades i sin helhet
åt information från Aspenäs Fiber som redogjorde för sina erfarenheter
av att försöka få en fiberlösning för Aspenäs-området (ca 825 fastigheter).
De har under ett par års tid försökt med både Bredbandsbolaget och Quadracom
utan att lyckas få en lösning. Man har nu slutligen bestämt sig för Telias lösning “Öppen Fiber för villa”.
Telia håller just nu på med en kampanj (med bl a dörrknackning) för detta i delar av kommunen (se bl a veckans nummer av Lerums Tidning).  Det verkar som om man i första hand riktar in sig på “traditionella” villaområden utan samfällighetsföreningar.

Med Öppen Fiber tecknas avtal direkt mellan fastighetsägaren och Telia  (ingen fiberförening inblandad)
och man vill ha 30% anslutning i ett område för att sätta igång,

Kostnaden uppges till 16.800 för installationen (kan betalas över 5 år) och ca 400:-/månad för bredband 100/100.
Övriga tjänster (TV, telefoni) kan man individuellt köpa till från någon av flera möjliga operatörer.

Det är alltså betydligt dyrare än de nivåer vi hittills har diskuterat för Uddared.

Eftersom Uddared är en helt annan typ av område, mera geografiskt sammanhållet och med väldigt likartade hus, rekommenderar Aspenäs Fiber dock oss, trots sitt eget val av Öppen Fiber, att hellre sikta på en lösning där vi själva äger fibern.
Detta för bästa ekonomi och störst flexibilitet på både kort och lång sikt.
Vi vet inte om, och i så fall när, Telia kommer till Uddared med sitt erbjudande om Öppen Fiber.
Vi har i dagarna begärt en skriftlig offert från Telia på det tidigare erbjudandet med Triple-Play, senast till vårt nästa styrelsemöte den 3/9. (En offert som Telia faktiskt hittills bara har givit oss i lösryckta delar via telefonsamtal.)
Men vi ber alla fastighetsägare att inte teckna sådana avtal förrän vi har fått möjligheten att gå igenom den utlovade offerten och även närmare analyserat vad det kan innebära med en lösning med ett nät som vi själva äger.

Vi har via Aspenäs Fiber även fått kontakt med personer som har varit med om projektering och installation av fiber i egen regi och som kan hjälpa oss på traven om vi väljer en sådan lösning.
Men om vi ska kunna gå vidare på det spåret behöver vi också hjälp av dej som bor här i området och som har kunskaper om  bredbandsteknik, projektering, juridiken kring markfrågor mm och som är intresserad av att hjälpa till.
Kontakta i så fall Ulrik Lindgren (ulrik_lindgren@yahoo.se).
Vår förening har nu ca 140 medlemmar och vi hoppas på nya medlemmar nu när semestrarna är över.
Vi kommer också att hålla vår hemsida, http://www.uddaredfiber.se, uppdaterad med den senaste utvecklingen.

Bästa hälsningar
Styrelsen i Uddared Fiber

Erfarenhetsutbyte med Aspenäs Fiber

Vi hade igår, den 27 augusti, det första styrelsemötet efter semestern i Uddared Fiber.
Mötet ägnades helt åt att lyssna på representanterna från Aspenäs Fiber, som vänligen delade med sig av sina erfarenheter i konsten att få till ett fibernätverk.
Och tipsade oss om vad dom anser att vi bör göra.
Telia har börjat röra på sig efter lång tystnad.
Vi återkommer med mer detaljerad information inom kort på hemsidan och via våra bykontakter.