Projektet närmar sig sitt slut!

I slutet av januari kommer de sista installationerna att vara klara.
Det kommer då att finnas 429 anslutna hus, varav 11 kvartersstugor.

Från och med nu tar inte Telia emot några nya anslutningar till det hittills gällande priset.
Det kommer dock även fortsättningsvis att vara möjligt att få en anslutning men till
ett betydligt högre pris. Exakt kostnad kommer att meddelas senare.
Som hittills så kommer alla nya anslutningar att hanteras via Uddared Fiber.

Nytillkommande kan inte räkna med att en beställd installation görs omedelbart
utan Telia kommer att samla på sig ett antal beställningar
och installera några gånger per år, kanske kvartalsvis.

Vi vill också uppmana alla att hålla ett öga på de fakturor som kommer från Telia.
Betala inte utan att kontrollera att angivna tjänster verkligen är sådana som du har.
Omläggningen från koppar till fiber har tyvärr genererat en hel del felaktiga fakturor.
Men det brukar gå bra att reda upp via Telias kundtjänst.