Nytt anslutningsavtal och ny hårdvara

Som framgår av dagens mail till alla medlemmar blir det utdelning
av nya routrar och TV-boxar under nästa vecka (1-6 juni).
Samtidigt ska nya undertecknade anslutningsavtal lämnas in.

Det nya anslutningsavtalet skiljer sig endast marginellt från det hittills gällande.
Skillnaderna handlar om tidpunkter och kostnader.
Avtalet är bifogat i utskicket men finns även här under Medlemskap.