Årsmötet den 27/8 …

… höllls p g a coronapandemin via Google Meet.
Utöver stordelen av styrelsen deltog 5 medlemmar.
Protokollet från mötet finns under Dokument – Protokoll.