Årsmöte 2019

Årsmötet hålls i kvartersstugan Hallonvägen 33-52 (bortersta byn)
torsdag 29/8 2019 kl 19:00.
Kallelse till mötet har gått ut per mail till alla medlemmar.

Kallelsen och övriga årsmöteshandlingar finns som pdf-filer
under “Dokument – Kallelser”..

Välkomna!